Наименование: Св. Самуил
Дата: 20 Август
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк