Наименование: Св. Мойсей
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк