Наименование: Св. Авакум
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк