Наименование: Св. Тимотей от манастира Символи
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобен