Наименование: Св. Маркел от манастира на «Незаспиващите»
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобен