Наименование: Св. Иакинт Амастридски
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Мъченик