Наименование: Св. Тадей от 70-те
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Апостол