Наименование: Освещаване храма на Архангел Михаил в квартала Состения в Цариград
Дата: 9 Юни
Тип памет: Събитие