Наименование: Обновление на храма на Св. Георги в Лида, където е положено тялото му
Тип памет: Събитие