Наименование: Обновление на храма на Възкресение Христово в Йерусалим
Тип памет: Събитие