Наименование: Намиране на Светия кръст
Тип памет: Събитие
Век: IV в.
Място: Йерусалим