Наименование: Намиране мощите на св. Акакий Мелетински
Дата: 15 Април
Тип памет: Събитие