Наименование: Зачатие на св. Йоан Кръстител
Тип памет: Събитие