Наименование: Въздвижение на Светия кръст
Тип памет: Събитие
Век: IV в.
Владетел: император Константин Велики
Коментар: 312 г.