Димитринка  Димитрова-Маринова, гл. ас., д-р

 Dimitrinka

Работи в Института за литература – БАН, в направление Стара българска литература.

Интересите и са в областта на апокрифната литература, фолклора, митологията, фолклорното християнство.

Публикации по темата:

Светлината като знак за скралност (По фолклорни материали от Софийско). - Български фолклор, ХХI, 1995, 1-2, с. 181-183;

Култът към св. Георги в с. Твърдица, Южна Молдова. - Традиции. Приемственост. Новаторство: Сборник, посветен на 90-год. от рождението на акад. Петър Динеков. - София, 2001, с. 262-270.