Наименование: Св. Сава Сръбски
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобен