Наименование: Св. Мойсей и Аарон
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророци
Век: XIII в.пр.Хр.
Място: Египет, Синай и Ханаан