Наименование: Св. Исаия
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк
Век: VII в.пр.Хр.
Място: Юдея