Наименование: Св. Йезекиил
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк