Наименование: Св. Елисей
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк
Век: X в.пр.Хр.
Място: Юдея