Наименование: Св. Авдий
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк
Век: IX в.пр.Хр.
Място: Юдея и Самария