Наименование: Св. Лука от Стирия (Елада)
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобен