Наименование: Св. Йоан, баща на св. Теофан Начертани
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Преподобен