Наименование: Св. Папа Кипърски
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Епископ
Век: IV в.
Място: град Скитрон в Кипър