Наименование: Св. Садох
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: цар Сапор ІІ