Наименование: Св. Юда брат Господен (Тадей)
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Апостол