Наименование: Рождество на св. Йоан Предтеча
Дата: 24 Юни
Тип памет: Събитие
Каноничен тип: Йоан Предтеча
Век: I в.