Наименование: Начало на индикта
Тип памет: Събитие