Наименование: Великият трус при Лъв Исавър
Тип памет: Събитие
Век: VIII в.
Коментар: 741 г.
Място: Константинопол