Място Наименование
61. град Акрагант в Сицилия Св. Григорий Акрагански
62. град Амасия на Черно море Св. Василий Амасийски
63. град Амасия на Черно море Св. седем девици Текуса, Александра, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матрона и Юлия, погребани от св. Теодот Анкирски
64. град Аматун, в Кипър Св. Тихон Аматунски
65. град Библос Св. Акилина
66. град Визада в Персия Намиране мощите на светите мъченици от Евгения
67. град Егей в Киликия Св. Зиновий и Зиновия
68. град Елевтеропол във Финикия, в Египет и Палестина, в град Саламин в Кипър Св. Епифаний Кипърски
69. град Икония в Мала Азия Св. Параскева
70. град Иринопол в квартала Декапол (Десетоградие) и в различни градове из Византия Св. Григорий Декаполит
71. град Йерапол в Мала Азия, в Сирия, Киликия, Месопотамия и в Рим Св. Аверкий, епископ на Йерапол
72. град Каноп Пренасяне мощите на св. Кир и Йоан
73. град Кизик в Мала Азия Св. девет мъченици от Кизик
74. град Колоса и Ефес Св. Филимон
75. град Констанция в Кипър Св. Нифонт
76. град Констанция в Кипър Св. Софроний Кипърски
77. град Лампсак на Дарданелите Св. Петър и Дионисий
78. град Лариса в Тесалия Св. Ахил Лариски
79. град Магедон в Македония и край Ефес Св. Ирина
80. град Мир Св. Никандър и Ермий
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>