Добре дошли!
С въпроси към екипа на проекта може да се обръщате на ел. адрес
eslavsanct@abv.bg
Част от материалите в електронната енциклопедия може да се четат от „гости“, които не са регистрирани. Друга част обаче, предимно оригиналните текстове, се четат само след като потребителят се е регистрирал. Отидете на РЕГИСТРАЦИЯ. Изберете си потребителско име и парола и ги запомнете. Впишете и адрес на електронна поща, чрез която бихте искали да контактувате със създателите на електронната енциклопедия. Ако забравите паролата си, администраторът не може да Ви помогне. Ще Ви се наложи да се регистрирате отново.
Основен за енциклопедията е календарът с 365 дни: на всяка дата са изброени светците, които се честват (или са се чествали в миналото) с основна информация за тях – век и/или владетел, когато се е подвизавал светецът (тъй като много от светците са живели през два века, а в програмата може да се даде само едно число, посочва се винаги векът, през който светецът е починал; като допълнителна информация може да бъде посочена точната година на смъртта на светеца), място, където се е подвизавал, каноничен тип (преподобен, мъченик, великомъченик, църковен отец, отшелник, апостол, владетел и др.), както и църковни празници, които присъстват в календарите (като Възнесение Господне, Обрезание Господне и пр.) На читателя е дадена възможност сам да проследи начините, по които са представени имената на светците и празниците, както и групирането им в календарите на средновековни славянски ръкописи от типа Апостол (Деяния и Послания апостолски) (по 31 ръкописа), Евангелие (по 36 ръкописа), пълна Библия (по 2 източника) , Стишен пролог (по един ръкопис). Планира се добавянето на данни от псалтири, служебни минеи и устави. Има списък с основна информация за тези ръкописи, изработен от И. Христова-Шомова. Тъй като те са подбрани от различни периоди и типове, по тях може да се проследят промените в календарите, запазването на архаични памети, навлизането на нови.Oсобености на електронната енциклопедия: а) енциклопедичните данни за светците, за текстовете и изображенията, които са им посветени, са придружени с публикации на изворов материал – средновековни текстове, текстове от съвременната народна култура – може да се каже, че са съчетани „енциклопедия“ и „христоматия“; б) събират се и се публикуват различни по тип материали (писмени извори, записи на устни разкази, песни и др., изображения, видеозаписи); в) изворите за историята на българската култура и менталност често са поставени в по-широк контекст (например средновековните български текстове и ръкописи се ситуират в контекста на византийската традиция); г) материалите се представят съобразно строги научни критерии за запазване на тяхната автентичност и строги научни правила за ексцерпирането им от изворите, като се цели, доколкото е възможно, да се избегне намесата на изследователя и „манипулирането“ на извора под въздействието на някакви научни идеи и хипотези; д) подходите при представяне на научната традиция и изворите са предимно филологически, те не налагат/ пропагандират определен религиозен мироглед, но и не накърняват религиозните чувства на потребителите; е) основен е диахронният поглед; ж) въпреки че се прилагат строго научни методи и се употребяват научни termini technici, електронният справочник е направен така, че да може да се използва от широки кръгове потребители, които биха могли да открият различна по тип информация или да се ориентират къде могат да намерят нужните им сведения, или поне да се запознаят с още една перспектива към проучването на изграждането на светостта и ролята й в българското общество в исторически план.


Регистрираните потребители може да търсят по различни критерии. Може да изберете произволна дата от календара, за да видите кои светци се почитат на нея – според средновековните славянски извори и според съвременния български православен календар. Може да отидете на ТЪРСЕНЕ и да изберете един или комбинация от критерии, по които да търсите. Например може да се търси по име на светец. Може и по век: ако напише 4 в. (с арабски цифри), потребителят ще получи списък на всички светци, които са починали тогава. Може да се търси по тип творби, които са публикувани в електронната енциклопедия, например потребителят може да получи списък на всички публикувани проложни четива, ако избере . Може да се търси по повече от един критерий. Например: ако зададем и , ще получим списък с имена на свети мъченици, които са се подвизавали в Рим, сред които св. Сава Стратилат, св. Бонифаций, св. Меркурий, св. Андроник, св. Игнатий Богоносец и др. Можем да добавим в това търсене още един критерий: мъченици, подвизавали се ( починали) в Рим през III в. – тогава излизат св. Сава Стратилат (25.04), св. Меркурий (206.11), св. Бонифаций (19.12). Или ако зададем: тип святост и време: при владетел (император) , ще получим св. Капетулина (27.10) и св. Епихария (27.09).
Има и друга възможност за търсене, наречена ПРЕГЛЕД НА ОБЕКТИ: така потребителят получава списъци с имена на светци според: имената им (по азбучен ред); събития (т.е. календарни празници, например Обрезание Господне) отново в азбучен ред; век (във всеки век по ред се дават всички светци или празници); според владетел (по азбучен ред и светците, които са се подвизавали при този владетел); според място, агиографски наративи, проложни четива, слова, служби и пр. (така потребителят може веднага да научи за кои светци има вече публикувани (в електронната енциклопедия) текстове от въпросните жанрове).
Електронният продукт е разработен от учени от Института по математика, БАН от групата на проф. Радослав Павлов: Максим Гойнов и д-р Десислава Панева-Маринова, като нашата енциклопедия е свързана по този начин и с разработвания от този институт дигитален сайт за български икони .